Test MRT

Źródło: https://www.kaniowscy.pl/

Czym jest test MRT?

Test MRT (Mediate Relase Test) umożliwia identyfikację składników, które wywołują w organizmie reakcje nadwrażliwości pokarmowej. Sam problem nietolerancji niektórych elementów pożywienia jest bardzo powszechny. Naukowcy szacują, że ponad 20% społeczeństwa cierpi z powodu nadwrażliwości pokarmowej. Przyczyn pojawienia się tego typu reakcji w organizmie może być wiele. Ogólnie rzecz biorąc składnik, na który występuje nadwrażliwość, pobudza układ immunologiczny. Rezultatem tego jest uwolnienie mediatorów reakcji zapalnych, między innymi cytokin prozapalnych, leukin, leukotrienów i prostaglandyn. Taka aktywacja układu odpornościowego może skutkować pojawieniem się wielu różnych, mało specyficznych objawów. Do przykładowych symptomów, z pozoru niezwiązanych ze spożywanym jedzeniem zaliczamy:

  • nieunormowaną masa ciała,
  • nadmierny apetyt,
  • częste infekcje,
  • przewlekłe zmęczenie,
  • przewlekły katar,
  • objawy skórne (wysypki, swędzenia),
  • bóle głowy,
  • bóle mięśniowo-stawowe.

Często objawy nie pojawiają się od razu po spożytym posiłku, tylko kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt godzin po zjedzeniu. Określenie produktów, na które występuje reakcja nadwrażliwości, byłoby bardzo trudne bez zastosowania specjalistycznego testu.

Na czym polega test MRT?

Test jest metodą określającą składniki pokarmowe, na które występuje nadwrażliwość ze strony układu immunologicznego. W celu przeprowadzenia badania od pacjenta zostaje pobrana niewielka ilość krwi żylnej. Istotą testu jest zmierzenie, w jaki sposób zmienia się skład osocza po ekspozycji na kolejne antygeny (składniki pokarmów i dodatki chemiczne stosowane przy produkcji żywności). Dzięki tej metodzie pacjent dostaje odpowiedź nie tylko, na które produkty jest nadwrażliwy. Test dostarcza informacje o stopniu reakcji na poszczególne pokarmy. Są to bardzo cenne wskazówki, pomagające w ułożeniu zdrowej i zróżnicowanej diety.