Świetlówki energooszczędne. Co warto wiedzieć?

Źródło: https://alkan.pl/

Zasada działania

Zapłon świetlówki odbywa się na skutek nagrzewania katody przez prąd elektryczny. Emisja elektronów prowadzi do jonizowania gazu znajdującego się w pobliżu. Celem obniżenia temperatury, gorącą katodę pokrywa się mieszaniną strontu, baru i tlenków wapnia. W przypadku świetlówek z katodą zimną, emisja elektronów może wystąpić jedynie na skutek przyłożenia wysokiego napięcia. Wokół elektrony tworzona jest plazma, a poprzez kaskadę jonizacyjną następuje gwałtowny wzrost przewodności gazu. W rezultacie możliwy jest przepływ prądu przez zjonizowany gaz i następuje wyładowanie elektryczne. Na jego skutek w parach rtęci dochodzi do emisji promieniowania ultrafioletowego o długości fal 185 nm i 253,7 nm. Absorpcji promieniowania przez warstwę luminoforu na wewnętrznych ściankach wyładowczej rury towarzyszy emisja widzialnego światła. Sodowe szkło rury jest w stanie zatrzymać znaczną część promieniowania ultrafioletowego.

Układ elektryczny

Rezystencja dynamiczna w lampach fluorescencyjnych jest ujemna. Oznacza to, że wzrastający prąd przepływający przez rurę wyładowczą prowadzi do większej jonizacji oraz zmniejszenia oporu. W przypadku niekontrolowanego przepływu, efekt ten mógłby doprowadzić do szybkiego zniszczenia świetlówki. W celach ochronnych na wyposażeniu znajduje się urządzenie zwane statecznikiem. Do wyzwolenia wyładowania elektrycznego niezbędne jest przyłożenie dużego napięcia, w czym z kolei zastosowanie znajduje zapłonnik zwany starterem. Oprócz tego wykorzystuje się układy, które ograniczają zakłócenia powodowane wyładowczym charakterem pracy. Jakość układów decyduje o żywotności, obciążeniach sieci energetycznej czy emitowanych zakłóceniach. W zintegrowanych modelach kompaktowych wszystkie układy elektroniczne są zabudowane w obudowie.