Budowa studni na działce – formalności i przepisy

Źródło: https://legalnabudowa.pl

Budowa studni – ale jakiej? Kopane i wiercone ujęcia wody na różnych terenach geologicznych

Zanim przyjrzymy się prawnym zagadnieniom związanym z budową dwóch najpopularniejszych typów studni – kopanych i wierconych – warto spojrzeć też na kwestie związane z definicją tego urządzenia.

Definicja i działanie

Studnia to nic innego jak ujęcie wody podziemnej, sztucznie wiercone lub kopane poziomo lub ukośnie w warstwie gleby aż do poziomu wodonośnego. Może sięgać tylko do poziomu wód podskórnych, znajdujących się bezpośrednio pod warstwą gleby, lub do wód głębinowych, osadzonych znacznie niżej. W pierwszym przypadku woda nie jest przykryta warstwą nieprzepuszczalną, w związku z czym z powierzchni ziemi mogą przenikać do niej najróżniejsze zanieczyszczenia – od zanieczyszczeń atmosferycznych w postaci choćby szkodliwych substancji znajdujących się w tak zwanych kwaśnych deszczach aż po substancje wykorzystywane do nawożenia okolicznych pól uprawnych.

Studnia a sieć wodociągowa

No dobrze, ale po co w ogóle budować studnię? Oczywiście, prowizoryczna instalacja czerpiąca z wód gruntowych podczas budowy z pewnością się przyda. Działkę budowlaną najczęściej podłącza się bowiem do najbliższego wodociągu dopiero po zrealizowaniu projektu budowlanego, a woda jest potrzebna także podczas budowy. Czy chodzi więc tylko o wykończone już budynki, do których nie ma możliwości doprowadzenia wodociągu?

Przede wszystkim musimy tu zauważyć, że zgodnie z przepisami każda działka budowlana przeznaczona pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej (§ 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Zgodnie z tym przepisem zasadą jest przyłączenie działki do sieci wodociągowej. Kiedy jest to niemożliwe, działka musi zostać wyposażona w indywidualne ujęcie wody, a także w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, jeżeli ilość tych ścieków nie przekracza 5m3 na dobę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *